Siménfalva

Siménfalvát 1333-ban említi először oklevél, de valószínűleg már korábban is lakott hely volt. A falutól nyugatra, a Csereháton bronzkori leletek kerültek elő. Határában, a 880 m magas Várhegyen ismeretlen korú földvár sáncai látszanak, melyet Orbán Balázs Kadicsa várának nevezett el. A romok akkor Nagykadács határába estek – innen a neve. Orbán Balázs az északnyugatra emelkedő Pothárd-tető is talált sáncnyomokat. Unitárius temploma 1808 és 1811 között épült, déli bejáratán az 1586-os évszám olvasható. Tornya 1818-ból való, a középkori torony átépítésével kapta jelenlegi alakját. Református temploma 1792-ben épült a Székely-kúria udvarán. Siménfalván kapott birtokot Székely Mózes erdélyi fejedelem, ahová később kastélyt építtetett, melyet 1805-ben bontottak le.

A falu szerkezeti fejlődésében töréspontot képez a Gátrétjébe (a két templomtól déli irányban, a Nyikó pataka által körülölelt földnyelv) települt régi falumag elhagyása a 19 sz. elején. Itt haladt át a régi országút is a mai Bárgác vonalán (jól mutatja ezt az első katonai felmérés), de a Fehér Nyikó gyakori áradásai sok kárt tehettek az oda épült portákban, így azokat az ott lakók feladni kényszerültek.

A falu szerkezetében jól elhatárolható morfológiai egységet képez az Alszegi rész, mely egy háromszög alakú „kompakt”, magból és a sarkokból sugaras irányban kiágazó „nyúlványokból” áll. Szintén elkülönül a Nyikó jobb oldalán az Alba pataka által határolt Sáros utca, a régi templomot is magába foglaló terület is. További „szegeket” alkotnak az Alba patakának bal partján a Füzes és a Nyikó bal partján a Bárgács–Kis utca–Új utca tömb. A Főút mentén szép számmal találunk a két világháború közötti időben épült házakat és a parókia méltóságteljes épülete is itt kapott helyet. A Főút beépítési mintázata a régi utcákkal való találkozásoknál sűrűsödést, a közbeeső részeken pedig nagy „foghíjakat” mutat. Ez a terület a régi mag elhagyásával, az áthaladó kereskedelmi útvonal áthelyezése után kezdett beépülni (a második katonai felmérésen már a jelenlegi nyomvonal látható). Az utcaképre nem jellemző a rendezett beépítés, gyakoriak a foghíjak, üres telkek, főleg a falu morfológiai egységeinek határán, illetve a Nyikó patakának közelében.

Tanulmányok

Képek

KATEGÓRIÁK:

AZ ÖN HOZZÁSZÓLÁSA

Maximum feltölthető fájlméret: 15 MB. Feltölthető fájltípusok: kép, dokumentum. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.