Lăzărești

Lăzărești se află la la partea sud-estică a depresiunii Ciucului, la coasta muntelor Czeczele, Bolondos și Haram Mare. Satul se află la o altitudine de 836 m, în zona unei rețele hidrografice bogate. Administrativ aparține de comuna Cozmeni. Părțile localității: Alszeg, Középszeg, Félfalu, Felszeg și Nyír.

Partea centrală din Lăzărești se întinde în lungul străzii Principale, aproape de accesul dinspre Nord a satului. Aici găsim căminul cultural, casa satului, școala, biserica greco-catolică din sec. 18. și cea romano-catolică din sec. 19. Lăzărești are o structură de drum, cu câteva ramificații. Strada Principală constituie firul dominant, din care străzile Alsó- și Felsőmalom se ramifică în partea nordică, iar strada Nyír în partea sudică a satului.

Așezarea parcelelor este preponderent în pieptene, cu anumite zone neregulate. Parcelele alipesc strâns urmărind linia drumului, cu excepția zonelor unde datorită reliefului (vale îngustă, teren în pantă) sau a funcțiunii parcelelor acesta nu era posibil. Forma dominantă a parcelelor este de tip bandă: dinspre stradă găsim curtea cu casa de locuit, după care cea cu anexele gospodărești, închis vizual de șură. După acesta se află terenul arabil sau fâneața. Împărțirea ulterioară a parcelelor și construirea intensivă a redus dimensiunea curților, iar imaginea stradală a devenit aglomerată.

Studiu privind imaginea satului (2012)

Fotografii

COMENTARIUL DVS.

Dimensiunea maximă a fișierului încărcat: 15 Mo. Fișiere încărcabile: imagine, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.