Kászonaltíz

Kászonaltíz Kászon község közigazgatási központja, és egyben kulturálisan és szociálisan is meghatározó közepét jelenti. A központot a főútról a feltízi főutca leágazása jelöli ki, középen egy világháborús emlékművel. Itt található a kultúrház, a községi könyvtár, polgármesteri hivatal, üzletek, panziók. Kászonaltíz a Kászon-patak kanyarulatában helyezkedik el, három domb határolja. Ezek közül a legfontosabb a Fenyőalja nevezetű, amelyen a község fő temploma és a temető található. A templomhoz felvezető út és lépcső egy kellemes ligetben foglal helyet, ez a legnagyobb összefüggő zöldövezete a belterületnek. Noha a Kászonaltíz és -feltíz településnevek hajdani tizesekre utalnak, valójában mindkét falu több szerből áll. Így felsorolható több falurész is: Csáburdé, Oláhok utcája, Gálok utcája, Mezőáltal, Kővár, Pápországa, ezek pontos elhatárolása azonban nem egyértelmű.

Kászonaltíz település szerkezetén egyértelműen megfigyelhető a központi szerep. Az utcák egy csomópontból indulnak ki, amely ma is piac, vásár és faluesemények színhelyét képezi. Háromféle jellegzetes utcakép különböztethető meg. A Feltíz felé kiinduló főutcák mentén sorakoznak a házak, a kelet és nyugat felé kiágazó utcák beépülése már szabatosabb. A nyugati anyagdomb tövében és a templom dombja alatti területen pedig megfigyelhető a jellegzetes szeres településforma. Csáburdé utcájának meghatározza eleme egy kis patak, amely végig az utca mellett folyik. Így az egyik házsor kis hidakon át közelíthető meg.

A porták beosztása igencsak változatos, legfőképpen a ház oromzati homlokzata van az utcafelé fordítva. A melléképületek lehetnek a házzal szemben, merőlegesen elhelyezve, vagyéppen annak folytatásában, a telek formájától és méretétől függően. Sok helyen utcánként változik a követett minta, így kialakítva egy egyenlő elrendezést, amely a használatot, benapozást és tűzvédelmet ideálissá teszi. Található olyan rész is, ahol szigetszerűen a csűrök egy tömbbe épültek, ugyanakkor vannak a házsorok között szántóként, kertként használt területek is. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy a terület optimális kihasználására törekedtek, így az utcák mellé települt telkek rendjét mindegyre felborítja a mögöttük lévő területek elérését szolgáló zsákutcák és szerek elhelyezkedése. Ez jelenti Kászon szerkezetének fő jellegzetességét.

Faluképvédelmi felmérés (2011)

Képek

KATEGÓRIÁK:

AZ ÖN HOZZÁSZÓLÁSA

Maximum feltölthető fájlméret: 15 MB. Feltölthető fájltípusok: kép, dokumentum. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.