Plăieșii de Jos

Plăieșii de Jos este centrul de administrare a comunei, și totodată înseamnă centrul cultural și societal. Centrul este marcat de către începutul străzii principale a satului Plăieșii de Sus, în mijlocul spațiului fiind amplasat Monumentul Eroilor Războaielor Mondiale. Aici regăsim casa de cultură, biblioteca comunitară, primăria, magazine și pensiuni. Plăieșii de Jos se întinde în curbura pârâului Casin, fiind între-închis de trei dealuri. Dintre acestea, cea mai importantă este cea numită Sub brazi, care adăpostește biserica centrală și cimitirul. Aleea și scara, care conduc la biserică, sunt amplasată într-o pădurice plăcută, cea mai mare suprafață verde a intravilanului. Cu toate că denumirile localităților Plăieșii de Jos și Sus se referă la unități organizatorice, amândouă sate sunt compuse din mai multe părți. Astfel putem înșira mai multe părți a satului: Csáburdé, Oláhok utcája, Gálok utcája, Mezőáltal, Kővár, Pápországa, dar delimitarea exactă a acestora nu este clară.

Pe structura localității Plăieșii de Jos, se poate observa fără îndoială rolul central. Străzile pornesc dintr-un singur punct, care servește și astăzi ca spațiu pentru piață, târg și evenimente comunitare. Se pot diferenția trei imagini caracteristice ale străzilor. De-a lungul străzilor spre Plăieșii de Sus, casele sunt înșirate, iar amenajarea străzilor către est și vest este mai liberală. Lângă dealul lutos dinspre vest, și sub dealul bisericii putem observa structura organică specifică. Strada Csáburdé este determinată de către un mic pârâu, care curge dea-lungul străzii. Astfel toate casele de pe o latură se pot accesa prin mici poduri.

Organizarea curților este foarte variată, de cele mai multe ori frontonul casei este direcționată spre stradă. Clădirile gospodărești și anexă pot fi vizavi de casă, amplasate perpendicular sau în continuarea casei, în funcție de forma și dimensiunea terenului. În multe locuri, exemplul urmat diferă de la stradă la stradă, rezultând astfel o organizare uniformă, care permite o utilizare, însorire ideală și protecție contra foc. Putem găsi chiar și zone, unde șurile au fost construite într-un bloc, sau zone unde între gospodării există arii
folosite ca și grădini sau terenuri arabile. În general, putem stabili, că s-au străduit la o utilizare optimală a terenurilor, astfel ordinea generată de șirul gospodăriilor de lângă străzi, este deseori perturbată de către străduțele care deservesc casele din spatele acestora. Aceasta reprezintă cel mai specific element al tramelor din Casin.

Studiu privind imaginea satului (2011)

Fotografii

COMENTARIUL DVS.

Dimensiunea maximă a fișierului încărcat: 15 Mo. Fișiere încărcabile: imagine, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.