Plăieșii de Sus

Plăieșii de Sus este așezată lângă pârâul Casin, fiind cel mai de sus. Se întinde între-un taluz argilos și Muntele Lung. Este cea mai nordică așezare din Casin, și este unificată cu centrul administrativ, Plăieșii de Jos. Limita este marcată doar de o tablă, care a fost amplasată nu demult, în formă sculptată în lemn. Așezarea prezintă o imagine unitară, de-a-lungul pârâului se află câteva cătune separate. De aici se pot accesa două dintre zăcămintele de apă minerale ale Casinului: Piatra Albă și valea Repatului. Lângă cursul superior al pârâului se găsește și muntele cu stânci, numit Piatra cerbului. De pe dâmburile din jurul satelor se deschide o panoramă excepțională deasupra satului Plăieșii de Sus, asupra cătunelor din jur, dar și întreaga depresiune a Casinului se poate zări.

Satul este format din două străzi principale, una lângă pârâu, cealaltă paralelă. Numerotarea începe la limita cu Plăieșii de Jos, cele două sate sunt aderente. Pe latura spre este, dea-lungul străzii sunt parcele tip bandă, peste care sunt pământuri de arat, aparținând gospodăriilor, și dâmbul numit Muntele lung. Se pare, că aici apare cel mai clar aranjamentul stradal cu casele la rând. Pe aria dintre stradă și pârâu putem recunoaște un aranjament mai naturalist, cu străduțe de legătură cu cealaltă stradă. Aici regăsim trama stradală specifică a Casinului, cu mici ulițe, care deservesc intrarea a mai multor gospodării, fiind o amintire a divizării loturilor mari. Acestea sunt deseori acoperite de iarbă, care aparțin numai la câteva porți, și reprezintă cel mai specific element a structurii localității din Casin, determină scala umană, și atmosfera prietenoasă. Același structură se arată pe malul celălalt al pârâului, la începutul părții Kővár. În continuare, strada principală de lângă pârâu și străzile de pe malul celălalt au o imagine deosebită.

În porțiunile cu construcțiile înșiruite, împărțirea loturilor este monotonă, cu parcele alungite, de o lățime mică. Casele sunt retrase de pe frontul străzii cu câțiva metrii, așezate pe o latură a terenului, cu spatele casei către nord și târnațul către sud. Capătul curții este închis de către șură, care o împarte de pământurile de agricultură, pe alocuri formând un zid. Pe cele două margini a parcelei se înșiră anexele. Unde aranjamentul organic este definitoriu, acolo arii mai mari sunt subîmpărțite de mici străduțe, în loturi de diverse forme neregulate. Suprafața acestora diferă în mare măsură, de la minimal până la excesiv de mare. Organizarea lotului este dictată de orientarea către soare a locuinței, cu amplasarea variată a curții de animale sau a clădirilor anexe.

Studiu privind imaginea satului (2011)

Fotografii

COMENTARIUL DVS.

Dimensiunea maximă a fișierului încărcat: 15 Mo. Fișiere încărcabile: imagine, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.