Chedia Mică

Satul Chedia Mică este considerat, după cum îi spune şi numele, ca fiind fratele mai mic al localității Chedia Mare, deşi este mai mare, cu puțin, decât aceasta ca suprafață, având 18.23 ha şi un număr de 73 de locuitori, în prezent, de trei ori mai mult decât Chedia Mare. Chedia Mică este situată în vestul comunei Şimoneşti, puțin mai la N-E de „sora” sa, aparținând, ca şi aceasta de Subcarpații Târnavei Mici, parte a Subcarpaților Transilvaniei şi a bazinului hidrografic al Târnavei Mari. Este situată pe valea pârâului, acum secat, cu numele de Kede, la o altitudine de cca 500 m, în vecinătatea culmii Medişorului. Ca şi Chedia Mare, localitatea întâmpină probleme în aprovizionarea cu apă, datorită secării pârâului Kede. Profilul aşezării este zoo-agricol, activitățile agricole şi de creştere a animalelor făcându-se pentru întreținere personală şi nu ca
activitate comercială.

Satul Chedia Mică este un sat de vale cu o structură de vale liniară, în lungul unui singur drum principal, ce străbate aşezarea pe direcția S-N. Asezarea nu prezinta un centru clar, functiunile publice importante fiind dispuse in lungul drumul principal, în timp ce biserica se regăsește complet în afara satului, la o distanta de cateva sute de metri in S-V asezarii. Construcțiile sunt dispuse cu intersaptii în raport cu strada, cu case pe ambele laturi, cu poziționarea preponderent perpendiculară pe axul drumului. Aceasta poziție pe lot generează un front stradal ritmat de grădini, livezi şi parcele libere. Șura are o poziţie transversală, paralelă cu strada, separând curtea de grădină. Alte clădiri gospodăreşti precum anexe pentru depozitare şi WC-uri de curte sunt dispuse în zonele dinspre spatele loturilor, în timp ce fântânile, cuptoarele şi bucătăriile de vară sunt în curtea din față.

Documente

Fotografii

COMENTARIUL DVS.

Dimensiunea maximă a fișierului încărcat: 15 Mo. Fișiere încărcabile: imagine, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.