ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Név:
Email:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Hargita Megye Tanácsa meghirdeti Hargita megyei műemlékvédelmi programját

A pályázók köre:

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi- és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott A és B kategóriás műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B - kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása mely műemlékek szocio-kulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységet szolgálnak, illetve magánlakásként használják. A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatásban részesülő projekteket a megye költségvetésében erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság. A program jóváhagyott költségvetése a 2013-ra: 300.000 lej.

A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, 38. cikkelyének (5) és (6) bekezdése, alapján, olyan esetekben, amennyiben az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét, az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni, 10 éves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

1. a pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referencia- munkák, a Hargita Megyei Művelődési, Egyházügyi és Nemzeti Kulturális Örökség Igazgatóságának jóváhagyása);
2. tulajdonjogot igazoló okmányok;
3. bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
4. bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
5. a pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
6. a pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
7. bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
9. a műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumenációja;
10. a projekt költségvetés-tervezete;
11. a projekt részletes költségvetése;
12. közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003 sz. Kormányhatározat 13. cikkelyében felsorolt elvárásokról;
13. konkrét kivitelezés esetén kérjük csatolni az érvényes építkezési engedély technikai dokumentációját is.

Jogi rendelkezések:

- A 422/2001 számú újraközölt műemlékvédelmi törvény, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Az 1430/2003 számú Kormányhatározat a Művelődési és Vallásügyi Minisztérium, illetve a helyi közigazgatási hatóságok által műemlékvédelmi munkálatok pénzügyi támogatására, a támogatás mértékére, folyamatára és a tulajdonos – amennyiben ez nem az állam, a megyei jogú város, a város vagy a község – által teljesítendő feltételekre vonatkozó módszertan elfogadásáról,
- A 215/2001 számú újraközölt helyi közigazgatási törvény 91. cikkelyének 1 bekezdés „f” pontja és 97. cikkelye, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- A 273/2006 számú pénzügyi törvény 20. cikkelyének „i” pontja és 25. Cikkelyének „f” pontja, az utólagos kiegészítésekkel és módosításokkal,
- Hargita Megye Tanácsának 121/2013 számú határozata a Hargita megyei műemlékvédelmi programjának elfogadásáról a 2013 évre.


A pályázatok elbírálását végzi:

- Hargita Megye Tanácsának elnöke által kibocsátott Rendeletével kinevezett elbíráló bizottság – amely a pályázatok kiértékelését a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően végzi el.
- Tanügyi bizottság, Hargita Megye Tanácsa
Az utóbbi bizottság állapítja meg a támogatás mértékét a kiértékelés alapján a 1430/2003 számú Kormányhatározat előírásainak megfelelően.

További információkat és a pályázati űrlapot Hargita Megye Tanácsának 338 irodájában, a 0266-207720 vagy a 0266-207700-es 1703-as mellék Műemlékvédelmi részleg és a 1512-es mellék - Főépítész, telefonszámokon igényelhetnek munkanapokon 8 – 16,30 óra között, vagy intézményünk honlapján:
www.hargitamegye.ro és www.epitettorokseg.ro.A pályázati dokumentáció benyújtási határideje: 2013. június 28.

A dokumentáció véglegesítése és a költségeket igazoló akták leadása (Hargita Megye Tanácsának Iktatójába) 2013. november 29 – én ér véget.

A támogatás folyósításának határideje 2013. december 31.

HU | RO