Műemlék

Ferences kolostor – Gyergyószárhegy

 

A szárhegyi ferences kolostor és templom a Szármány-hegy déli oldalán épült fel, azon a helyen, ahol a hagyomány szerint illetve György József erdélyi ferences rendtörténet írója szerint öt kereszt alakban felépített kápolna állott, melyeket a Lázár grófok egyik, Rómából hazatérő őse álomban történt szent megintés következtében épített, és azokat erős védőfalakkal vette körül.

1665-től 1669-ig a kolostor házfőnöke P. Taploczai István volt. Az ő idején épült fel a kolostor kezdetleges épülete, úgy, hogy az öt kápolna közül a legnagyobb kápolnát, a Szűzanya tisztelete szentelt kápolnát kolostorkápolnává alakította át. A mostani kolostor hegyfelőli részét és a templom tornyát kőből P.Kálmándi Ferenc kezdte építtetni 1690-ben, a kolostor nyugati oldalát P.Veress Dániel építette 1712-ben.

1951-től a rendszerváltásig az állami hatóságok különféle mezőgazdasági célokra használták fel a kolostor épületét. 1974-től szerződéses alapon 25 éven át a kolostort a Hargita Megyei Művésztábor használta.

Az 1960-as években rövid ideig itt tevékenykedett P. Papp Asztrik. 1978 augusztusától P. Kádár Kálmán István vette át a zárdafőnökséget (amennyire azt tehette, ugyanis két szobát használhatott csak) és vezette azt 1997-ig. Őt követte P. Ferencz Béla Ervin atya, aki 2013-ig volt gondos őre a rendháznak. Napjainkban ugyanezt a feladatot Fr. Laczkó-Dávid Anaklét tölti be.

A kolostor udvarában a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthona működik. Napjainkban a kolostort és a templomot tehát a ferences szerzetesek gondozzák. A kolostor és környéke jó, alkalmas helyet és lehetőséget kínál a csendes elvonulásra, lelkigyakorlatra, akár egyénileg, vagy csoportosan.

A faluból 1700-tól mostanáig 44 ferences került ki. A kolostor templomának kriptájába, illetve a templom földjében ötvenhárom ferences szerzetes nyugszik, köztük olyan jeles személyiségek, mint Kájoni János, Lukács Mansvét, Gurzó Anaklét vagy Ferencz Ervin. A kolostor temploma egyben búcsújáró hely is, kegytemplom, különösen a kilenc keddi ájtatosságok idején illetve itt tartják a Kis Somlyó búcsút minden év Pünkösd Keddjén, amikor a Gyergyómedencei hívek hálát adnak a Pünkösdi Búcsús kegyelmekért.

MEGOSZTÁS

360° Panoráma