Dealu

Satul Dealu, reşedinţa comunei cu acelaşi nume, este situat la 12 km de Odorheiu Secuiesc. Dealu fiind o aşezare tipic submontană se află sub platoul Láz, vf. Straja (Őrhegy sau Deskő), 1009m. Satul este aşezat în capătul văilor pârâului Balé-patak şi Bosnyák-patak (spre est), având o altitudine între 625-800 m. La nord se află dealurile imense cu versanţi ocupate de păduri de fag, peste care pe platoul Laz se întind păşunile, iar la sud terenurile arabile şi fâneţele satului. Poziţia centrală a bisericii catolice şi a şcolii, înconjurate de casele satului aşezate în grădini cu vegetaţie abundentă proiectate pe fundalul versanţilor acoperiţi de păduri de fag oferă o imagine excepţională de sat secuiesc. Intravilanul satului este traversat pe direcţia nord-sud de pârâul Balé-patak şi Bosnyák-patak, care se unesc la Tibod, devenind afluenţi din dreapta a Râului Târnava Mare la Odorhei (cvartalul Kadicsfalva).

Satul Dealu s-a dezvoltat pe două cvartale: Diafalva (satul de baştină) pe valea pârâului Ballé, şi Oroszhegy (satul de sus – centrul), practic unite în zilele noastre. Forma actuală a satului: formă alungită, combinată cu tentaculară cu structură liniară dar şi adunată, precum trama stradală neordonată se datorează configuraţiei microreliefului accidental. 

Documente

Fotografii

COMENTARIUL DVS.

Dimensiunea maximă a fișierului încărcat: 15 Mo. Fișiere încărcabile: imagine, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.