Pályázati felhívás – Műemlékvédelmi programi program 2024

Műemlék – ÉRTÉK!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Műemlék-épülettel rendelkezik, de gondja van a felújításával, vagy annak tervezésével? Jó hírünk van:  

Hargita Megye Tanácsa 2024-ben is folytatja műemlékvédelmi programját!

Kik pályázhatnak?

Egyesületek és alapítványok, egyházi intézmények, jogi és/vagy magánszemélyek, akik Hargita megyei osztályozott és nyilvántartott műemlékek tulajdonosai.

A pályázat célja:

Az A és B kategóriába osztályozott műemlékek restaurálásának tervezési és jóváhagyott, engedélyezett kivitelezési munkálatainak támogatása, amennyiben ezek a műemlékek szociokulturális, oktatási, egészségügyi, vallási, jótékonysági vagy hasonló tevékenységnek adnak helyet, illetve magánlakásként használják őket.

A projektek támogatása/résztámogatása Hargita Megye Tanácsa és a pályázó között létrejött szerződés alapján történik. A támogatott projekteket a megye költségvetésében az erre a célra elkülönített összeg függvényében választja ki az elbíráló bizottság.

A 2024-es évre előirányzott keretösszeg: 1.600.000,00 lej.

A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény 38 cikkelyének (5) és (6) bekezdése alapján, abban az esetben, amikor az állam vagy a helyi hatóságok hozzájárulnak a műemlékvédelmi munkálatok költségeinek fedezéséhez, a hatóságok által kiosztott pénzügyi támogatás értékét az érintett műemlék telekkönyvébe be kell jegyeztetni tízéves időtartamra.

A pályázati csomagnak a következőket kell tartalmaznia:

 1. A pályázó bemutatása (név, cím, jogi és pénzügyi adatok, cél, referenciamunkák);
 2. A tulajdonjogot igazoló okmányok;
 3. Bizonylat arról, hogy a pályázó bankszámlája működőképes;
 4. Bizonylat arról, hogy a pályázónak nincs adóssága az állammal szemben (adó, társadalombiztosítás, egészségbiztosítás, helyi költségvetés és speciális alapok);
 5. A pályázó nyilatkozata, amelyből kiderül, hogy nem volt elítélve bizalommal való visszaélésért, hűtlen ügyvitelért, csalásért, sikkasztásért, megvesztegetésért, hamis tanúzásért, hamis nyilatkozattételért, pénzalap törvénytelen célra való felhasználásáért, adócsalásért;
 6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok;
 7. Bizonylat a rendelkezésre álló egyéb – a projekt megvalósításához szükséges – pénzforrásokról;
 8. A pályázó nyilatkozata arról, hogy a műemlék nem képezi per tárgyát, nincs zár alá helyezve, nincs jelzáloggal terhelve;
 9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. A projekt költségvetés-tervezete;
 11. A projekt részletes költségvetése;
 12. Közjegyző által hitelesített nyilatkozat az 1430/2003-as számú kormányhatározat 13 cikkelyében felsorolt elvárásokról;
 13. Konkrét kivitelezés esetén, kérjük, csatolják az érvényes építkezési engedély műszaki dokumentációját is.

Abban az esetben, ha a pályázó egyesület, alapítvány vagy jogi személy, a pályázati csomagnak még tartalmaznia kell:

 1. A pályázó azonosító adatait, pontosabban a nonprofit szervezet formájának megjelölését, a pénzügyi képviselő megnevezését, a székhelyet, az alapítás évét, bejegyzési bizonylatot, a harmadik féllel való kapcsolattartásért felelős személyek nevét és minőségét, telefonszámukat valamint e-mail címüket; a kérelmezett támogatás meghatározását: teljes finanszírozás /részleges finanszírozás /társfinanszírozás, a teljes összeg, amelyhez támogatást kérnek, a számla/számlák és a bankfiók(ok), ahol ezeket nyitották;
 2. Alapító okiratok és adott esetben kiegészítő okiratok;
 3. Bizonylat arról, hogy a pályázó jogi személy;
 4. Éves pénzügyi mérleg;
 5. A legutóbbi ellenőrzött mérleg;
 6. A pályázó jövedelmét igazoló okmányok a banktól, amelynél a számlát nyitotta;
 7. Jelentés a pályázó eddigi műemlékvédelmi tevékenységéről;
 8. A Pénzügyminisztérium legutóbbi ellenőrzéséről szóló irat;
 9. A műemlék történeti leírása és jelenlegi helyzetének fotódokumentációja;
 10. A projekt költségvetés-tervezete a munkálatok ütemezése szerint;
 11. Menedzsmentterv, esettől függően;
 12. A Művelődési Minisztérium vagy a helyi önkormányzat részleges támogatása/társfinanszírozása esetén további, erre vonatkozó igazoló okmányok.

Jogi előírások:

 • A 422/2001-es számú újraközölt műemlékvédelmi törvény kiegészített és módosított változata;
 • Az 1430/2003-as számú, a Művelődési Minisztérium, illetve a helyi önkormányzatok támogatásának módszertanáról szóló kormányhatározat;
 • Az 57/2019 – es sürgősségi kormányrendelettel elfogadott közigazgatási törvény kiegészített és módosított változata 173–as cikkelye (1)- es bekezdésének f) pontja és a 196-os cikkelye (1) bekezdésének a) pontja, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • A 273/2006-os számú helyi államháztartási törvény kiegészített és módosított változata 20 cikkelyének i) pontja és 25 cikkelyének f) pontja, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;
 • Hargita Megye Tanácsának 176/2022-es határozata, amely jóváhagyja a 2022-2024 évi Hargita megyei műemlékvédelmi programot, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel.

A támogatható pályázatokat elemzi:

– a pontozást megállapító elbíráló bizottság, amelynek tagjait Hargita Megye Tanácsának elnöke rendeletben nevezi ki az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében;

– az elbíráló bizottság, megállapítja a munkálatok támogatásának mértékét a program költségvetése és az elért pontszám függvényében, az 1430/2003-as számú kormányhatározatnak megfelelően.

További információt igényelhetnek a 0266-207720 vagy a 0266-207700 telefonszámon, 1512-es és 1510-es mellékszámokon – munkanapokon 8.00–16.45 óra között.

A támogatási kérés formanyomtatványa letölthető a www.hargitamegye.ro vagy a www.judetulharghita.ro weboldalról.

A pályázati dokumentációt digitális formában az iktato@hargitamegye.ro illetve a foepitesz@hargitamegye.ro lehet benyújtani.

Leadási határidő: 2024. június 28, 12 óra, azonban annak érdekében, hogy a jó idő beálltával már el lehessen kezdeni a munkálatokat, leadhatják pályázatukat 2024. március 22-én 12 óráig, így hamarabb részesülhetnek a támogatásban. 

A támogatást a szerződés megkötése után folyósítjuk, 180 napon belül kell elküldeni a  részleges/végleges tevékenységi beszámolót, valamint a költségeket igazoló iratokat az iktato@hargitamegye.ro illetve a foepitesz@hargitamegye.ro e-mail címre.

 

Csíkszereda, 23.02.2024

 

anexa 2 CererefinantareMon 2022-2024

A program célja a Hargita megye területén található A és B kategóriás műemlékeinek konzerválási és felújítási munkálatainak a támogatása/résztámogatása, beleértve a tervezési költségeket is, amelyre bármely műemlék-tulajdonos (jogi- és magánszemély) benyújthatja igénylését. Kivételt képeznek a köztulajdonban levő műemléképületek, valamint azok, amelyekben gazdasági tevékenység folyik. A program költségvetése 2004 óta folyamatosan nőtt.

Az 1430/2003-as számú kormányhatározat értelmében az igényléseket minden évben az első félév utolsó napjáig nyújthatják be a tulajdonosok, a pályázati kiírás által igényelt dokumentumokkal együtt, amelyeket minden évben közzéteszünk honlapjainkon  a Közérdekű információknál, valamint a napilapokban is.

KATEGÓRIÁK:

AZ ÖN HOZZÁSZÓLÁSA

Maximum feltölthető fájlméret: 15 MB. Feltölthető fájltípusok: kép, dokumentum. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.