Iacobeni

Casinul este situat  în cel mai mic bazin al Munților Ciucului. Peisajul înconjurător este caracterizat de puține terenuri arabile, livezi, pajiști înflorite, pășuni de amploare și păduri nesfârșite. Pe versanții dealurilor se pot vedea urme ale cultivării terasate din vremuri trecute, departe de crestele cu acoperișuri sterpe. Nu este de mirare, așadar, că vechile drumuri nu duceau în vale, ci pe creste, urme ale acestora pot fi văzute și astăzi, deși uneori sunt folosite doar de animalele sălbatice.

Cea mai joasă dintre așezările aliniate în valea pârâului Casin se numește Iacobeni Pe vechile hărți se pot observa clar cum unitățile ușor separațe s-au strâns în timp și s-au contopit, formân satul de azi. Numele părților satului sunt folosite și astăzi: Alszeg și Felszeg, Templomalja, Tócson, Buta, pârâul Gubás și Borvíz pataka.

Urmele aranjamentului vechi pot fi recunoscute și în structura satului. Se poate vedea clar în unele locuri că parcelele mai mari au fost fragmentate din cauza patrimoniului și, astfel, s-au format mici fundături, ale căror locuitori sunt în cea mai mare parte înrudiți între ele. Organizarea parcelei este determinată de activitatea economică, casa și șura închid curtea, din șură se poate merge adesea direct la câmp, iar poarta separă și leagă gospodăria de stradă.

Studiu privind imaginea satului (2009)

Fotografii

COMENTARIUL DVS.

Dimensiunea maximă a fișierului încărcat: 15 Mo. Fișiere încărcabile: imagine, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.