Műemlék

Csíksomlyói kegytemplom és kolostor

 

A Csíksomlyón megtelepedett ferencesek 1442–1448 között egy gótikus stílusú templomot építettek, amelyet Sarlós Boldogasszony tiszteletére szenteltek fel 1448-ban.

A gótikus templom építésében a hívek mellett jelentős segítséget nyújtott a ferenceseknek Hunyadi János erdélyi vajda, hálából Istennek a törökök fölött aratott győzelemért (1442).

A templomról először a 15. század negyvenes éveiben írtak. Ez a gótikus templom a következő három és fél évszázadon keresztül sok bővítésen és át-alakításon ment át. Az 1661-es török-tatár betöréskor felgyújtották, és a tetőzet teljesen leégett. Kijavították, és ebben az alakjában egészen 1802-ig fennállott. Akkor lebontották, anyagát pedig beledolgozták a mostani barokk templom falaiba. A Schmidt Konstantin építész tervei alapján 1804-ben kezdték építeni a csíksomlyói kegytemplomot és 1876-ban fejezték be, majd ugyanazon év augusztus 20-án szentelte fel Fogarassy Mihály erdélyi püspök.

A templom berendezésének nagyobb részét Papp Miklós brassói festő és szobrász készítette.

A templom legértékesebb tárgya a Szűz Mária kegyszobra. A XVI. század elején (1510-1515) reneszánsz stílusban készült, hársfából. Alkotója ismeretlen. Magassága 2,27 m. A világon ismert kegyszobrok között a legnagyobb. A napba öltözött Asszonyt ábrázolja, akinek lába alatt van a hold, fején a tizenkét csillagból álló koszorú. Királynőként is ábrázolja Szűz Máriát: fején korona, jobb kezében jogar, bal karján tarja szent Fiát, a világ Megváltóját. 1798-ban, Batthánnyi Ignác erdélyi püspök idején az egyház "Csodatevőnek, segítő szent Szűznek" nevezi el.

A csíksomlyói kegytemplom alatti kripta boltíves, téglából készült, pinceszerű, L alakú terem. Mindkét falában fiókszerű temetkezési helyek sorakoznak. Évszázadokkal ezelőtt, kezdetben a régi templom köré temetkeztek. Tudomásunk van arról, hogy Domokos Kázmér ferences püspök sírhelye kint, a jelenlegi templom előtti parkban van. A kripta mostani formáját a templom építésével egy időben, az 1800-as években nyerte el.

Az első kápolna a gótikus templom bejáratánál állt, amelyet a barokk templom építésekor lebontottak. A kápolnát a kegytemplom homlokzatával szembeni üres telken építették újra.

MEGOSZTÁS

360° Panoráma