Căpâlnița

Comuna Căpâlniţa se află pe platoul de vest al masivului Harghita. Relieful este muntos, altitudinile variînd între 800-900 m. Este un platou, cu uşoară înclinare spre sud-vest brăzdată de văile adânci, erodate, ale cursurilor de apă, direcţionate nord-sud. Din punct de vedere hidrografic teritoriul comunei se afla în bazinul hidrografic al pârâului Homorodul Mic. Imaginea satului este dominat de prezenţa muntelui Harghita situat spre nord de sat.

Localitatea are o structură de sat de vale cu străzi multiple, ramificate. Axa principală nord-sud s-a format de-a lungul pârâului, aceasta e intersectată de drumul ce traversează satul în direcţia est-vest. Perpendicular pe aceste străzi sunt aşezate loturile înguste şi alungite. Pe partea nordică, în Felszeg, iniţial satul s-a dezvoltat pe două ramuri. Numai la mijlocul secolului trecut s-a înfiinţat strada Nouă (Új utca), care leagă direct partea de mijloc a satului cu piaţa de sus, umplând astfel acest cvartal, dând naştere şi la o serie de străduţe tranversale. Aşezarea caselor pe parcelă este pe front stradal, cu grădini înguste în faţă. Şura, în cele mai multe cazuri, are o poziţie transversală împărţind curtea de grădină, dar găsim şi cazuri, mai ales pe loturi mici, când e amplasată paralel cu casa, vis-a-vis de asta.

Documente

Fotografii

COMENTARIUL DVS.

Dimensiunea maximă a fișierului încărcat: 15 Mo. Fișiere încărcabile: imagine, document. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.