“…semnul purtător de semnificaţie religioasă introduce, aşadar, un element absolut şi pune capăt relativităţii şi confuziei. Ceva ce nu ţine de această lume s-a manifestat în chip apodictic şi a stabilit astfel o orientare ori o comportare.” Mircea Eliade

 

Semn-simbol pentru protecție locală

 Consiliul Județean Harghita lansează concurs de proiecte pentru găsirea celui mai adecvat simbol pentru marcarea imobilelor identificate pentru protecţie locală în cadrul programului propriu “Ocrotirea și conservarea imaginii satului harghitean”.

În procesul elaborării simbolului, un reper poate să fie Ordinul ministrului culturii şi cultelor nr. 2237/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de semnalizare a monumentelor istorice, precum și o parte din documentațiile privind inventarierea patrimoniului construit  din cadrul programului ce poate fi accesat pe site-ul de specialitate a instituției www.patrimoniuconstruit.ro.

 

Termenul limită de depunere a proiectului: 17 decembrie 2018,  ora 17 – registratura CJHr.

Perioada de adjudecare: 18 – 21 decemberie 2018.

 

Creatorul simbolului ales beneficiază de Card cadou în valoare de 2.100 lei.

 

HU | RO