Înștiințare


Avem intenția de a pregăti documentații județene pentru programul de finanțare norvegian, având ca tematica domeniul cultural. Deschiderea finanțărilor se vor anunța în sfârșitul lunii septembrie.

Tematica vizată:

  • - Valorificarea integrală a potențialului natural și cultural
  • - Reabilitarea monumentelor istorice
  • - Digitalizarea valorilor culturale
  • - Schimb cultural, consolidarea diversității culturale
  • - Cooperarea bilaterală în domeniul artelor contemporane


Concursul este deschis pentru: instituții guvernamentale, administrații locale, organizații non-profit, fundații, biserici și instituții religioase, asociații și fundații non-profit, organizații culturale.

Vă rugăm să semnalați intenția de participare la program cu potențiale proiecte și eventualele parteneriate, la adresa de e-mail: martonildiko@judetulharghita.ro.

Informații suplimentare: Broșura: http://www2.norvegia.ro/PageFiles/232328/Brosura-Granturile-SEE-Norvegiene.pdf?epslanguage=ro
HU | RO