ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Név:
Email:

„Közös tér – Közös örökség”Kiadvány a magyar kormány támogatásával 1999-2010 között megújult kárpát-medencei építészeti örökséget bemutató kiállítás anyagából

A magyar kormány 1998-ben hirdette meg az épített örökség megóvását, s a szellemi hagyományok továbbörökítését célzó, Nemzeti Örökség Program pályázatot, melyet az országhatáron túl élő magyar közösségek számára is elérhetővé tett. Az 1999 és 2007 (az erdélyi, gyulafehérvári székesegyház és Lázói-kápolna helyreállítási munkáit is beleszámítva 2010) között nyújtott anyagi és szakmai segítségnek köszönhetően elvégzett kutatási, feltárási és felújítási, állagmegóvási, illetve restaurátori munkák nyomán számos határon túli, magyar vonatkozású építészeti emlék vagy egyes berendezési tárgya, falképe, műrészlete újult meg vagy került napvilágra és menekült meg az enyészettől. A helyszíni kutatások dokumentációi, a megújult műemlékek állapota tükrözi mindazt a szeretetet, szakmai felkészültséget és igényességet, a különböző szakmák, intézmények, s a helyi közösségek képviselőinek egymás iránti bizalmát, a határokon átívelő együttműködést, mely nélkül a számtalan érték, nem vált volna ismertté, s talán nyomtalanul veszett volna el az utókor számára.

A magyar állam részéről nyújtott anyagi és szakmai támogatás elsőrendű célja az volt, hogy a szakszerű állagmegóvást, felújítást, helyreállítást, fenntartást, s ahol szükséges a majdani méltó hasznosítást elősegítse. Olyképpen, hogy a támogatás ne csak az épületek állapotán javítson, hanem az a közösség, amelyik használja, kulturális gyökereit megtartva, helyben gyarapodjék, fejlődjék, s azáltal életminősége is javuljon.
A kiadvány a mintegy 60 jelentős értéket képviselő és javarészt példaértékű kutatáson, helyreállításon, felújításon, restauráláson átesett épített örökségi helyszínt, objektumot, valamint több települési inventarizációs és értékvizsgálati, illetve építészeti felmérő program eredményeit mutatja be magyar és angol nyelvű leírásokkal, gazdag fotó és rajzi illusztrációs anyaggal. Dokumentálva a hasonló címmel előbb Sepsiszentgyörgyön, Pécsen, Budapesten, Esztergomban, Komáromban, s legutóbb az Egyesült Államokban New Brunswickban, illetve Brüsszelben is megrendezett kiállítást.

A kötet előjegyezhető, illetve megrendelhető 5950,- HUF áron – postaköltséggel 7380 Ft/kötet – a Kiadó vagy a szerkesztő alábbi címén:
crew@crewprint.hu és josebestyen@gmail.com

HU | RO