ESEMÉNYNAPTÁR
HÍRLEVÉL FELIRATKOZÁS
Név:
Email:

Énlaka-konferenciák IV.


Székely gazdálkodás régen és most

A székelyek gazdálkodása a rendi társadalomban közösségi szabályozás alatt állott. A székely rendtartó faluközösségek, a több évszázados gazdálkodás alapját képező természeti erőforrásaik korlátozottságának és végességének felismeréséből morális szabályokat alkottak.

Mai, ökológiai megközelítésben ezek a szabályok, a modern gazdaságnál fenntarthatóbb gazdálkodást jelentettek. Ennek eredménye a ma létező biológiai sokszínűséget őrző erdők, legelők, kaszálók, a székely táj. A megvitatandó alapkérdések:

Miként gazdálkodtak a székelyek régen?
Hogyan viszonyult a közösség a gazdálkodáshoz?
Mit tanulhatunk a régiek tapasztalatából?
Lehetséges-e egy fenntarthatóbb gazdálkodás a Székelyföldön?
Milyen fejlesztési lehetőségek nyílnak meg a Székelyföld számára az Európai Unióhoz való csatlakozás után?

Ezeknek a témáknak kíván fórumot teremteni a IV. Énlaka-konferencia, amelyen nem csak a múltbeli gazdálkodás elméleti és gyakorlati kérdései, hanem a jelen gazdasági kilátásainak hazai és nemzetközi elemzése, kutatási eredményeinek bemutatása és értékelése is helyet kapnak. Reméljük, hogy a konferencia eredményei nagymértékben hozzájárulnak a székelység gazdálkodásának történeti mélységben való megismeréséhez.

    A konferencia szervező bizottsága:
  • Dr. Szabó Zsuzsanna Katalin egyetemi docens, dékánhelyettes, Petru Maior University of Tîrgu Mureş, Marosvásárhely, szabo.zs.katalin@gmail.com
  • Dr. Egyed Ákos történész, egyedakos@gmail.com
  • Kolumbán Gábor közgazdász, kolumban.gabor@yahoo.co.uk
  • Dr. Makó Zoltán egyetemi docens, dékán, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszereda, makozoltan@sapientia.siculorum.ro


Előadással az alábbi címen lehet jelentkezni: Molnár István Múzeum, Székelykeresztúr, muzeumim@gmail.com
A konferencia előadóinak a szervezők szállást és étkezést biztosítanak.

A konferencián való részvétel térítésmentes, minden érdeklődő számára nyitott, szállást és étkezést az alábbi címen lehet rendelni: Dancs Alpár, enlaka@yahoo.com
www.szekelyfoldiinfo.ro/Menu/Szallashelyek/Panziok/Enlaka.html

Énlaka-Pécs, 2013. március 15.
HU | RO