AKTUÁLIS              PROGRAMRÓL           FELMÉRT FALVAK             KAPCSOLATOK

Programról

Székelyföld a hagyományok és az elkerülhetetlen megújulási tendenciák sokszor nehéz, de termékeny kettős kényszerében él. Ezért fontos megismerni az elődeink alkotásait és ugyanakkor a jelen és jövő kihívásainak eleget tenni. Az értékes épített környezettel való közelebbi megismerkedés és annak megőrzése is erről szól tulajdonképpen. Ezekkel a gondolatokkal indult el a Hargita megyei faluképvédelmi program gondolata. Sokat tanulhatunk a nép, a népi építészet egyszerű formavilágából, célratörő, lényegi téralkotásmódjából. A faluképvédelmi programok ráirányíthatják a figyelmet egy-egy olyan tájegységre, amelynek a felmérése, megértése, megőrzése a jelenben ott élők részéről pillanatnyilag nem lehetséges. A program időszerű, mert még épségben megtalálható, tetten érhető az egykori falu, a falukép, mint szerves egész, beazonosíthatóak, a jövőbe menthetőek a rejtőző értékek.